Poland League - combination

Game Maciej Klekowski - Robert Kempiński. Black move!

Game Rafał Antoniewski - Kamil Dragun. White move!
Game Mateusz Kolosowski - Zbigniew Pakleza. White move!
Game Piotr Mulet - Piotr Brodowski. White move!

Please answer in comments

Comments

Popular Posts